ent-software-businessman-ts-100539050-primary.idge

Ticari ve İnovatif Yazılım Ürünleri

Ticari faaliyetlerimizde yazılımın yeri her geçen gün artmaktadır. Bununla birlikte her işletmenin farklı ihtiyaçlarını da dikkate alacak olursak, yeni nesil İnovatif yazılım ürünleri geliştirme ihtiyacı, sektörlerin hemen hepsinde bulunmaktadır. EBYS, CRM ve BPM yazılımları günümüzde hemen her işletmede kullanılmaktadır.

İnovasyon ise kelime anlamı itibariyle fayda yaratan gelişim anlamına gelir. Bu kapsamda, işletmelerin verimliliğinin ve hızının artırılması için geliştirilecek tüm yazılımların İnovatif Yazılımlar olacağını söylemek yanlış olmaz. Ancak burada önemli bir husus vardır. Yazılım, eğer işletmenin iş ve işlemlerini daha verimli hale getirmiyor, aksine daha çok soruna yol açıyorsa, herhangi bir inovatif özelliğinden bahsetmek doğru olmaz. Ayrıca inovasyon sadece işletme bazında değil, toplumsal bazda da fayda yaratmalıdır bu anlamda yazılımcının yazılımı projelendirirken pek çok etkeni değerlendirmesi gerekir.

Ticari Yazılımlar günümüzde paket programlar olarak kullanılır. Bu bağlamda maliyet azaltılmakta ve işletmeye maliyet avantajı sağlanmaktadır. Ancak bununla birlikte yazılım ortalama bir sektör standardına göre yazılığı için her işletmenin her ihtiyacını birebir karşılamayabilir; kimi işletmeler için yetersiz kalırken kimileri için gereksiz özelliklere sahip olabilmektedir. Ticari ve İnovatif Yazılım Ürünleri günümüzde cloud teknolojisinin de sağladığı avantajlar sayesinde esnek özelliklere sahip olabilen ve yine maliyetleri oldukça düşük olan yazılımlar biçiminde kullanılmaya başlanmış ve her işletmenin kendi ihtiyacına uygun bir yazılım edinebilme imkanını sağlanmıştır.

Sunucu ve tesis maliyetlerini sıfıra indiren cloud tabanlı ticari yazılımlar her geçen gün daha çok yazılım ürününü kapsamakta ve işletmelerin de öncelikli tercihi olmaktadır. Zira satın almak yerine; kullandığın kadar öde, prensibi ile çalışılan bu yazılımlarda lisans problemleri de olmamakta, hem yazılımcı hem de kullanıcı açısından fayda sağlanmaktadır. EBYS, CRM ve BPM tipi yazılımların cloud ortamına taşınması ile yazılım dünyasında ulaşılan teknolojileri de iş yaşantısında büyük faydalar sağlamaktadır.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/blog25/domains/blog.4bem.com/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir